Country
China 53 29 13
Korea, Republic Of 14 16 19
Japan 8 20 19
Uzbekistan 5 6 11
View full table

Hangzhou 2022


Back to top


Back to Hangzhou 2022 Home