Country
China 76 43 21
Korea, Republic Of 19 18 33
Japan 15 27 24
Uzbekistan 6 10 12
View full table

Hangzhou 2022


Back to top


Back to Hangzhou 2022 Home