Country
China 39 21 9
Korea, Republic Of 10 10 13
Japan 5 14 12
Uzbekistan 4 4 6
View full table

Hangzhou 2022


Back to top


Back to Hangzhou 2022 Home